×

Danh sách bài học  ›  Grammar - Suffixes

Lựa chọn
slide image

61 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Hậu tố thường được thêm vào phần cuối của từ để thay đổi loại từ. Chính vì vậy, chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống từ trong tiếng anh. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hậu tố và cách sử dụng chúng.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
0 USD

 

  • Put the words into the correct collumn
  • Choose the correct answer
  • Fill in the blank
  • Choose the correct word
Từ điển x