×

Danh sách bài học  ›  Học từ tiếng Anh: Crime

Lựa chọn
slide image

769 học viên

đã đăng ký học

slide image

769 học viên

đã đăng ký học

slide image

769 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Tội phạm là những hành vi trái pháp luật gây nguy hiểm cho xã hội mà chúng ta cần tìm hiểu để phòng tránh cũng như để bảo vệ bản thân.

Bộ từ tiếng Anh này sẽ cung cấp cho người học những từ mới cơ bản nhất về vấn đề tội phạm cũng như khung phạt cho hành động này

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
Free
  • Types of crime
  • Learn words by steps
  • Crossword
  • Match sentence: Punishments
Từ điển x