×

Danh sách bài học  ›  Listening: Baking cookies

Lựa chọn
slide image

416 học viên

đã đăng ký học

slide image

416 học viên

đã đăng ký học

slide image

416 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Với giọng hội thoại thường ngày, bài nghe này giúp các bạn tiếp cận Tiếng Anh giao tiếp một cách thoải mái và "bản ngữ" nhất.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
0 USD

* Hội thoại  

* Dễ nghe

Từ điển x