×

Danh sách bài học  ›  Listening: College life

Lựa chọn
slide image

1510 học viên

đã đăng ký học

slide image

1510 học viên

đã đăng ký học

slide image

1510 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Khi nói về việc làm thêm của sinh viên trong Tiếng Anh sẽ diễn tả như thế nào? Bạn cũng nghe bào nghe, chơi một số trò chơi để biết cách diễn đạt nhé.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
0 USD
  • Đoạn hội thoại
  • Giọng Anh Mĩ, rất dễ nghe và luyện nói theo
Từ điển x