×

Danh sách bài học  ›  Vocabulary: In the market

Lựa chọn
slide image

1059 học viên

đã đăng ký học

slide image

1059 học viên

đã đăng ký học

slide image

1059 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Chúng ta cũng "phiêu lưu" đến chợ/ siêu thị và khám phá "kho" từ vựng thú vị về chợ/ siêu thị nhé.

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
0 USD

* Bài học tập hợp nhiều từ vựng

* Học qua tranh ảnh và trò chơi

* Dễ nhớ và thú vị

Từ điển x