×

Danh sách bài học  ›  Vocabulary: On a farm

Lựa chọn
slide image

403 học viên

đã đăng ký học

slide image

403 học viên

đã đăng ký học

slide image

403 học viên

đã đăng ký học

Mô tả bài học

Từ vựng được dùng trong trang trại: những vật dụng quen thuộc, những động vật nuôi...

Thông tin nổi bật

Đánh giá
Giá
0 USD

Bài học rất dễ với nhiều hình ảnh sinh động giúp các bạn học từ mới một cách nhanh chóng và thú vị nhất.

Từ điển x