×
Learn new words about weather by flashcard and memorize them.
i
×

Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

1
Làm quen
2
Ghi nhớ
3
Học thuộc lòng
Bấm chọn hình thu nhỏ để xem cỡ chuẩn. Bấm vào ảnh lớn để lật thẻ xem chi tiết của từ.
Nghĩa Tiếng Anh
Ví dụ:
alt+i : Lật | enter : Nghe | alt+r : Ghi âm | alt+s : Kết thúc | alt+p : Bắt đầu
Kéo thả từ vào tranh tương ứng.
Nhập nghĩa tiếng Anh và nhấn phím Enter để kiểm tra đáp án.
Kết quả
Còn lại
Chính xác
Không chính xác
Hoàn thành
Sau
Trước

Xin chúc mừng!

perfect-score-img

Tuyệt vời! Bạn đã giành được điểm số tối đa ngay lần đầu tiên. Phần thưởng cho bạn là tấm huy chương này. Hãy cố gắng ở những lần tiếp theo nhé!

Từ điển x